Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 431488
Dato/tid 17.07.2017 16:54
Utsteder DNB ASA
UtstederID DNB
Instrument
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel DNB ASA - Tilbakekjøp av egne aksjer
Tekst
Den 17. juli 2017 kjøpte DNB ASA 229.000 egne aksjer til en 
snittkurs på 150,9377 kroner. Etter dette eier DNB ASA 
totalt 1.092.000 egne aksjer.

Tilbakekjøpet av aksjer relaterer seg til 
tilbakekjøpsprogrammet som ble offentliggjort av DNB ASA 
12. juli 2017. Tilbakekjøpsprogrammet omfatter opp til ca. 
8,1 millioner aksjer, hvor opp til ca. 5,4 millioner vil 
bli kjøpt tilbake i det åpne markedet. De resterende 
aksjene vil bli innløst fra staten på proporsjonal basis, 
betinget av godkjennelse fra DNB ASAs ordinære 
generalforsamling i 2018, slik at statens eierandel på 
34,00 % forblir uendret etter gjennomføringen av 
tilbakekjøpsprogrammet.

For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet for 
egne aksjer, viser DNB ASA til børsmelding av 12. juli 2017 
(tilgjengelig på www.newsweb.no).

Les om ansvar og rettigheter.