Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 431487
Dato/tid 17.07.2017 16:49
Utsteder Aker BP ASA
UtstederID AKERBP
Instrument
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Notification of trade - Share purchase program
Tekst
In connection with Aker BP's annual share savings program 
for employees, the company has on July 17th, 2017 purchased 
110 014 shares at an average price of NOK 138,6721  per 
share. 
 
After this transaction, the company holds 110 014 shares to 
be distributed to employees.

Les om ansvar og rettigheter.