Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 431472
Dato/tid 17.07.2017 14:23
Utsteder Romsdal Sparebank
UtstederID ROMSB
Instrument
Marked ABM
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Enighet om fusjonsavtale mellom Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Nesset Sparebank
Tekst
Styrene i Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Nesset Sparebank 
har inngått avtale om å slå sammen virksomhetene. Endelig 
avgjørelse treffes av bankenes 
generalforsamling/forstanderskap 22. august 2017. Det vises 
til vedlagte pressemelding.

Les om ansvar og rettigheter.