Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 431464
Dato/tid 17.07.2017 13:45
Utsteder Trøgstad Sparebank
UtstederID TRGSB
Instrument TRGSB15 PRO
Marked ABM
Kategori RENTEREGULERING
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Renteregulering
Tekst
Det er fastsatt ny rente for NO0010791072.
Ny rentesats i perioden 19.07.2017 - 19.10.2017 er 1,77.
Reference Rate: 0,85
Margin: 0,92
Ticker: TRGSB15 PRO

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale, jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Erik Marin-Andresen)

Les om ansvar og rettigheter.