Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 431463
Dato/tid 17.07.2017 13:45
Utsteder Protector Forsikring ASA
UtstederID PROTCT
Instrument PROTCT02
Marked OB
Kategori RENTEREGULERING
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Renteregulering
Tekst
Det er fastsatt ny rente for NO0010762917.
Ny rentesats i perioden 19.07.2017 - 19.10.2017 er 4,55.
Reference Rate: 0,85
Margin: 3,70
Ticker: PROTCT02

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale, jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Erik Marin-Andresen)

Les om ansvar og rettigheter.