Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 431460
Dato/tid 17.07.2017 13:24
Utsteder Nortura SA
UtstederID NORT
Instrument
Marked ABM
Kategori NOTERING / OPPTAK AV VERDIPAPIRER
Informasjonspliktig Nei
Vedlegg
Tittel Nordic ABM - NORT24 PRO - Nytt sertifikatlån til notering / New bond issue to be listed 18.07.2017
Tekst
Nytt sertifikatlån til notering / New bond issue to be 
listed 18.07.2017

Lånets navn / Issue name: Nortura SA 1,10% CERT 044 300817
Ticker: NORT24 PRO 
Instrument ID: 1303262
ISIN: NO0010801475
Segment: OABM
Land / Country: NO
Handelsvaluta / Trading currency: NOK
Lånebeløp / Issued amount: 150 mill, åpent lån / tap issue
Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 17.07.2017
Forfallsdato / Maturity date: 30.08.2017
Kupongrente / Coupon rate: 1.1 % p.a.
Sektorliste / Sector list: Sertifikater / Loan certificates
Tilretteleggere / Managers:  DNB Bank ASA, DNB Markets
Verdipapirregister / Central Securities Depository:  VPS

Les om ansvar og rettigheter.