Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 431458
Dato/tid 17.07.2017 12:17
Utsteder Orkla ASA
UtstederID ORK
Instrument
Marked OB
Kategori MELDEPLIKTIG HANDEL FOR PRIMÆRINNSIDERE
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Orkla ASA: Meldepliktig handel for primærinnsider
Tekst


Som det fremgår av vedtak i generalforsamlingen i Orkla ASA («Orkla) den 20.
april 2017 forutsettes det at aksjonærvalgte styremedlemmer skal benytte minst
1/3 av brutto styrehonorar til erverv av aksjer i Orkla, inntil de eier aksjer
til en verdi som tilsvarer 2 ganger brutto styrehonorar. På denne bakgrunn har
følgende styremedlem ervervet aksjer i Orkla den 14. juli 2017:

Lisbeth Valther, styremedlem i Orkla, har kjøpt 2.000 aksjer til kurs 85,65
kroner per aksje. Valther med nærstående eier etter denne transaksjonen 5.000
aksjer i Orkla.

Orkla ASA
Oslo, 17. juli 2017

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


 
    

Les om ansvar og rettigheter.