Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 431454
Dato/tid 17.07.2017 09:37
Utsteder Danske Bank A/S
UtstederID DDB
Instrument DDB01
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Danske Bank share buy-back programme: transactions in week 28
Tekst

Company announcement       Group Communications
Company announcement No. 38/2017 Holmens Kanal 2 ? 12
                 DK-1092 København K 
                 Tel. +45 45 14 56 95
                 17 July 2017    
                    

     Danske Bank share buy-back programme: transactions in week 28On 2 February 2017, Danske Bank A/S announced a share buy-back programme. The
programme is being carried out under the European Commission?s Regulation No.
596/2014 of 16 April 2014 (the ?Market Abuse Regulation?). The share buy-back
for a total of DKK 10 billion, with a maximum of 90 million shares, will be
made in the period from 3 February 2017 to 2 February 2018, at the latest. The following transactions were made under the share buy-back programme in week
28:                          Number   VWAP  Gross value 
                        of shares  DKK     DKK   
                       ------------    --------------
Total, latest announcement           17,854,000     4,357,308,640
--------------------------------------------------------------------------------
10 July 2017                   144,000 256.42   36,924,480
                       --------------------       
11 July 2017                   145,000 254.80   36,946,000
                       --------------------       
12 July 2017                   145,000 255.47   37,043,150
                       --------------------       
13 July 2017                   146,000 256.83   37,497,180
                       --------------------       
14 July 2017                   146,000 257.43   37,584,780
                       --------------------       
Total accumulated over week 28          726,000      185,995,590
--------------------------------------------------------------------------------
Total accumulated during the share buyback   18,580,000     4,543,304,230
 programme                                   
--------------------------------------------------------------------------------With the transactions stated above, Danske Bank A/S holds a total of 20,881,808
own shares, excluding investments made on behalf of customers, or 2.23% of
Danske Bank A/S? share capital. 

We enclose share buy-back transactions data in detailed and aggregated form
provided in accordance with the Commissions delegated regulation (EU) 2016/1052
of 8 March 2016. 

                    

                 Danske BankContact: Kenni Leth, Group Press Officer, tel. +45 45 14 14 00

Les om ansvar og rettigheter.