Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 431450
Dato/tid 17.07.2017 09:15
Utsteder AF Gruppen ASA
UtstederID AFG
Instrument AFG
Marked OB
Kategori INNSIDEINFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel AF Gruppen innstilt til kontrakt for bygging av E6 Soknedal
Tekst
AF Gruppen (AFG) er av Statens vegvesen Region midt innstilt som 
entreprenør for bygging av ny E6 gjennom Soknedal i Trøndelag.

Arbeidene gjelder parsellen fra Vindåsliene til Korporalsbrua og 
består i hovedsak av vegbygging inkludert tunnel- og 
betongarbeider.

Fysiske arbeider startes opp i september 2017 med forventet 
ferdigstillelse i 2021. Trafikk settes på ny E6 i 2020.  Avtalen 
er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til MNOK 
994 ekskl. mva.

- Prosjektet passer godt for AF Gruppen. Vi har stor 
kapasitet på veg- og tunnelarbeider, og vi ser frem til 
samarbeidet med Statens vegvesen, sier Morten Grongstad, 
konsernsjef i AF Gruppen.

For ytterligere informasjon: 
Konserndirektør Anlegg: Arild Moe tlf. 91 37 62 65
Konserndirektør og CFO: Sverre Hærem, tlf. 952 45 167

Les om ansvar og rettigheter.