Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 431446
Dato/tid 17.07.2017 08:33
Utsteder ABG Sundal Collier Holding ASA
UtstederID ASC
Instrument ASC
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Share transaction
Tekst
With reference to our press release of 3 March 2015 a 
partner purchased on 14 July 2017 50,000 ASC-shares from ABG 
Sundal Collier Holding ASA ("ABGSC") as settlement of a 
forward contract that was previously enter into. The shares 
were sold at a price of NOK 2.23 per share. The previously 
agreed price of NOK 4.41 per share has been adjusted for 
dividends, interest adjustments and earlier settlement of 
the forward contract. 

ABGSC owns 10,903,223 treasury shares following the 
transaction above. ABGSC has forward contracts with partners 
purchasing a total of 32,823,700 shares with settlement in 
2018 - 2022. ABGSC has authorization to re-purchase its 
shares in the market or to issue new shares.  

Geir B. Olsen, CFO		+47 22 01 60 35

Les om ansvar og rettigheter.