Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 431434
Dato/tid 17.07.2017 07:00
Utsteder Telenor ASA
UtstederID TEL
Instrument TEL
Marked OB
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Telenor iverksetter nytt program for tilbakekjøp av egne aksjer
Tekst
Telenor har besluttet å igangsette et tilbakekjøpsprogram 
for inntil 2% av antall registrerte aksjer, tilsvarende 
inntil 30 millioner aksjer. 

Rundt 13,8 millioner av de totalt 30 millioner aksjene vil 
bli kjøpt i markedet. Telenor har til intensjon å sette opp 
et program som styres av en tredjepart. Denne parten vil ta 
egne handlebeslutninger, uavhengig og upåvirket av Telenor.

Resterende 16,2 millioner aksjer vil bli kjøpt fra Staten 
ved Nærings- og Fiskeridepartementet, i henhold til en 
avtale mellom Telenor og departementet. Ifølge avtalen er 
departementet forpliktet til å delta i et 
tilbakekjøpsprogram med en proporsjonal andel slik at deres 
eierandel i Telenor på 53,97 % forblir uendret. 

Aksjene vil kjøpes tilbake under fullmakten gitt av 
Telenors ordinære generalforsamling 10. mai 2017. Telenor 
vil be ordinær generalforsamling i mai 2018 om godkjennelse 
til å slette aksjene som blir kjøpt i markedet samt 
innløsning av departementets proporsjonalt antall aksjer. 
Betinget av godkjennelse fra generalforsamlingen vil antall 
registrerte aksjer i Telenor ASA reduseres med 30 millioner 
i midten av 2018. 

Beregnet på sluttkursen 14. juli 2017 på 142,70 kroner 
utgjør programmet en tilbakeføring på 4,3 milliarder kroner 
til aksjonærene. Dette kommer i tillegg til ordinært 
utbytte for regnskapsåret 2016 på 7,80 kroner pr aksje, 
tilsvarende totalt 11,7 milliarder kroner, der 4,30 kroner 
ble betalt i mai 2017 og resterende 3,50 kroner vil bli 
betalt i november 2017. 

Tilbakekjøpene i markedet vil gjennomføres i god tid innen 
ordinær generalforsamling i mai 2018. Markedsdelen av 
tilbakekjøpsprogrammet vil ha løpende kontantstrømeffekter 
mens departementets pro rata andel vil betales i tredje 
kvartal 2018.

Les om ansvar og rettigheter.