Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 431432
Dato/tid 17.07.2017 07:00
Utsteder Telenor ASA
UtstederID TEL
Instrument TEL
Marked OB
Kategori HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Telenor leverer sterke resultater og solid kontantstrøm i andre kvartal 2017
Tekst
"Vi leverer sterke resultater for andre kvartal, med 
forbedret inntektsvekst, tosifret EBITDA- økning og en 
sterk kontantstrøm. Både EBITDA og EBITDA-marginen er 
rekordhøy dette kvartalet. Vi reduserer kostnadene med 0,6 
milliarder kroner, og alle våre virksomheter bedrer sine 
marginer. Robustheten i den norske virksomheten, den sterke 
inntektsveksten i Bangladesh og at inntektene igjen øker i 
Thailand er noen av høydepunktene for kvartalet.  

På kapitalmarkedsdagen i februar la vi frem våre 
strategiske ambisjoner mot 2020, med fortsatt vekst, mer 
effektiv drift og forenkling som sentrale drivere for 
verdiskapning. Jeg er glad for å se at vi i løpet av de 
første seks månedene av året har tatt betydelige steg i 
vårt arbeid med å gjennomføre denne strategien.

Fremgangen i første halvår gjør at vi nå øker våre 
effektiviseringsambisjoner og høyner vårt EBITDA-marginmål 
for 2017. Som følge av de raske endringene i både 
forbrukeratferd og teknologiutvikling vil det likevel være 
nødvendig med ytterligere kostnadsforbedringer i årene 
fremover.
  
I løpet av kvartalet solgte vi våre posisjoner i 
rubrikkannonsemarkedet i Latin-Amerika og vi fortsatte 
nedsalget i VEON. Dette er i tråd med vår ambisjon om å 
forenkle virksomheten. Provenyene fra disse transaksjonene, 
kombinert med en solid balanse, gjør at styret har bestemt 
å distribuere deler av disse midlene til våre aksjonærer 
gjennom tilbakekjøp av 2 % av egne aksjer."

-Sigve Brekke, Konsernsjef Telenor Group 


SAMMENDRAG AV ANDRE KVARTAL 2017

-	Totale driftsinntekter økte med 2 % til 31,5 
milliarder kroner. Trafikk- og abonnementsinntekter fra 
mobilvirksomheten økte organisk med 3 %. 
-	Rapportert EBITDA før andre inntekter og kostnader 
økte med 12 % til 12,7 milliarder kroner, tilsvarende en 
EBITDA-margin på 40 %, som er en økning på 4 prosentpoeng 
fra året før. 
-	Investeringer ekskl. lisenser og spektrum var 4,4 
milliarder kroner, tilsvarende 14 % av driftsinntektene. 
-	Fri kontantstrøm for kvartalet var 9,9 milliarder 
kroner. 


FINANSIELLE UTSIKTER FOR 2017

Basert på resultatene i første halvdel av 2017 og våre 
forventninger til utviklingen for resten av året, endrer vi 
de finansielle utsiktene for 2017. Vi øker forventet EBITDA-
margin til 38-39 %, fra tidligere rundt 37 %. Vi forventer 
fremdeles en organisk inntektsvekst på 1-2 % og 
investeringer ekskl. lisenser og spektrum tilsvarende 15- 
16 % av driftsinntektene. 


Mediekontakt: 

Severin Roald
Mobil: +47 92 03 03 33
Severin.roald@telenor.com 

Investorkontakter:

Marianne Moe
Mobil: +47 91 61 76 31
marianne.moe@telenor.com

Helge Øien
Mobil: +47 91 31 92 42
helge.oien@telenor.com

Presentasjon for presse og analytikere

I forbindelse med resultatfremleggelsen holder Telenor 
kvartalspresentasjon mandag 17. juli kl. 09.00. 
Presentasjonen, som også vil bli overført direkte på nett, 
vil bli holdt i Auditorium Voice i Telenor Expo på Fornebu 
rett utenfor Oslo. Konsernsjef Sigve Brekke og 
finansdirektør Jørgen C. Arentz Rostrup vil presentere 
kvartalsresultatene. Presentasjonen vil bli holdt på 
engelsk. For ytterligere detaljer, vennligst se 
http://www.telenor.com/investors

Presse- og analytikerkonferansen kan også følges via 
telefon. Ring inn til +47 21002610, kode 9702819.

Materiell

Kvartalsrapporten og -presentasjonen er tilgjengelig her:
https://www.telenor.com/no/investors/reports/2017/telenors-
resultater-for-2-kvartal-2017/
 
 

Les om ansvar og rettigheter.