Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 430022
Dato/tid 19.06.2017 16:06
Utsteder Sparebanken Øst Boligkreditt AS
UtstederID SPOBK
Instrument SPOBK04 PRO
Marked ABM
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Tilbakekjøp SPOBK04 PRO
Tekst
	
Sparebanken Øst Boligkreditt AS har kjøpt tilbake NOK 62 millioner i 
SPOBK04 PRO, NO0010623986. Lånet vil bli nedkvittert tilsvarende. 
Nytt utestående i lånet vil etter nedkvittering være NOK 231 
millioner.

Kontakt:
Vegard Kvamme - 97700370

Les om ansvar og rettigheter.