Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 430021
Dato/tid 19.06.2017 16:03
Utsteder NTS ASA
UtstederID NTS
Instrument NTS
Marked OB
Kategori KAPITAL- OG STEMMERETTSENDRINGER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel NTS ASA: gjennomføring av kapitalforhøyelse
Tekst
NTS ASA («NTS») vedtok i ekstraordinær generalforsamling 
den 15. juni 2017 en kapitalforhøyelse med utstedelse av 48 
504 296 nye aksjer. Kapitalforhøyelsen ble registrert i 
foretaksregisteret den 19. juni 2017, og kapitalforhøyelsen 
er således gjennomført og de 48 504 296 nye aksjene utstedt.
For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt:

NTS ASA
Kolvereid 19. juni 2017

Harry Bøe, adm. direktør
+47 908 78 071

Roger Granheim, styreleder
+47 930 53 877

Les om ansvar og rettigheter.