Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 430017
Dato/tid 19.06.2017 15:32
Utsteder Lyse AS
UtstederID LYSE
Instrument
Marked OB
Kategori NOTERING / OPPTAK AV VERDIPAPIRER
Informasjonspliktig Nei
Vedlegg
Tittel Oslo Børs - LYSE10 - Nytt lån til notering på Oslo Børs 20.06.2017 / New bond issue to be listed on Oslo Børs 20.06.2017
Tekst
Lånets navn / Issue name: Lyse AS 17/23 FRN
Ticker:LYSE10
Instrument ID:1303202
ISIN: NO0010790769
Segment: OBOC
Hjemstat / Home state: NO
Handelsvaluta / Trading currency: NOK
Lånebeløp / Issued amount: 500 mill, lukket lån / limited 
issue
Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 18.04.2017
Forfallsdato / Maturity date: 18.04.2023
Kupongrente / Coupon rate: 1,8 % p.a. (3M NIBOR + 0,81 %)
Sektorliste / Sector list: Grønne obligasjoner / Green Bonds
Tilretteleggere / Managers:  Skandinaviska Enskilda Banken 
AB (publ)
Verdipapirregister / Central Securities Depository:  VPS
ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond
Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus 
available on: 
[http://www.oslobors.no] 
[http://www.lysekonsern.no] 

Les om ansvar og rettigheter.