Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 430016
Dato/tid 19.06.2017 15:22
Utsteder SpareBank 1 Østlandet
UtstederID SPOL
Instrument
Marked OB,ABM
Kategori NOTERING / OPPTAK AV VERDIPAPIRER
Informasjonspliktig Nei
Vedlegg
Tittel Nordic ABM - SPOL46 PRO - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 20.06.2017
Tekst
Nytt lån til notering på Nordic ABM 20.06.2017 / New bond 
issue to be listed on Nordic ABM 20.06.2017
 
Lånets navn / Issue name: Spb 1 Østlandet 17/22 FRN
Ticker: SPOL46 PRO
Instrument ID: 1303203
ISIN: NO0010797970
Segment: OABM
Land / Country: NO
Handelsvaluta / Trading currency: NOK
Lånebeløp / Issued amount: 1 500 mill, åpent lån / tap issue
Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 16.06.2017
Forfallsdato / Maturity date: 16.08.2022
Kupongrente / Coupon rate: 1.55 % p.a. (3M NIBOR + 1.55 %)
Sektorliste / Sector list: Bank og finans / Bank and 
insurance bonds
Tilretteleggere / Managers:  Nordea Markets, Nordea Bank AB
Verdipapirregister / Central Securities Depository:  VPS

Les om ansvar og rettigheter.