Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 430013
Dato/tid 19.06.2017 15:13
Utsteder Skien Kommune
UtstederID SKKO
Instrument
Marked OB
Kategori NOTERING / OPPTAK AV VERDIPAPIRER
Informasjonspliktig Nei
Vedlegg
Tittel Oslo Børs - SKKO02 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed Oslo Børs - SKKO03 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 28.03.2017
Tekst
Nytt lån til notering på Oslo Børs 20.06.2017 / New bond 
issue to be listed on Oslo Børs 20.06.2017
 
Lånets navn / Issue name: Skien komm 17/21 FRN
Ticker: SKKO03
Instrument ID: 1303201
ISIN: NO0010798150
Segment: OBOC
Hjemstat / Home state: NO
Handelsvaluta / Trading currency: NOK
Lånebeløp / Issued amount: 313 mill, lukket lån / limited 
issue
Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 19.06.2017
Forfallsdato / Maturity date: 21.06.2021
Kupongrente / Coupon rate: 1,307 % p.a. (3M NIBOR + 0,417 %. 
Første renteperiode interpoleres mellom 3M og 6M NIBOR, 
deretter 3M NIBOR. / Interpolation between 3M and 6M NIBOR 
first interest period, then 3M NIBOR)
Sektorliste / Sector list: Kommuner og fylkeskommuner / 
Municipal bonds
Tilretteleggere / Managers:  Swedbank Norge
Verdipapirregister / Central Securities Depository:  VPS
ESMA-kategori / ESMA category: Other Public bond
Godkjent lånedokument tilgjengelig på / Approved loan 
document available on: 
http://www.oslobors.no

Les om ansvar og rettigheter.