Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 430011
Dato/tid 19.06.2017 14:30
Utsteder Entra ASA
UtstederID ENTRA
Instrument
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Entra ASA: Mandatory notification of trade
Tekst


Reference is made to the stock exchange notice of 15(th) June 2017 regarding
share buy-back in connection with the share savings scheme for employees in
Entra. Entra has today purchased 25,000 shares at an average price of 105 per
share. Entra now holds a total of 75,000 shares before distribution to the
employees.

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section
5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. 
    

Les om ansvar og rettigheter.