Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 429944
Dato/tid 19.06.2017 12:33
Utsteder KLP Boligkreditt AS
UtstederID KLPBK
Instrument
Marked OB
Kategori KAPITAL- OG STEMMERETTSENDRINGER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Kapitalforhøyelse KLP Boligkreditt AS
Tekst
Det vises til børsmelding 14. juni 2017 vedrørende forslag 
om å øke kapitalen i KLP Boligkreditt AS.

Ekstraordinær generalforsamling i KLP Boligkreditt AS har i 
dag vedtatt å forhøye kapitalen i KLP Boligkreditt AS med 
kr 120 000 000.

Kapitalforhøyelsen gjennomføres ved at aksjekapitalen i KLP 
Boligkreditt AS forhøyes med kr 60 000 000, fra kr 100 000 
000 til kr 160 000 000. Aksjenes pålydende forhøyes fra kr 
100 000 til kr 160 000 per aksje, mens antall aksjer er 
uforandret på 1 000. Aksjekapitalen er bunden egenkapital.

I tillegg betales kr 60 000 i overkurs pr aksje. Samlet 
kapitalinnskudd blir dermed kr 120 000 000. 
Kapitalforhøyelsen tegnes av selskapets eneaksjonær KLP 
Banken AS. Gjennomføring av forslaget forventes å gi en 
kapitaldekning i KLP Boligkreditt AS på anslagsvis 17,1% 
per 31.desember 2017.

Fristen for overføring av kapitalinnskuddet er 31. 
september 2017. Kapitalforhøyelsen må godkjennes av 
Finanstilsynet, og vedtektene vil som følge av dette bli 
endret.

Kontaktperson:
Adm.dir. Christopher Steen, tlf 952 24 953

Les om ansvar og rettigheter.