Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 429938
Dato/tid 19.06.2017 12:01
Utsteder DNB BANK ASA
UtstederID DNM
Instrument EL DNM
Marked OB
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Endring av underliggende i EL DNM
Tekst
Underliggende aktiva i produktet er den forward 
kvartalskontrakt på 1 MW nordisk kraft på Nasdaq OMX 
Commodities som har kortest løpetid. Nasdaq OMX Commodities 
etablerte tidligere i år futures på elkraft. Som følge av 
at likviditeten i markedet ser ut til flytte seg fra 
forward kvartalskontrakter til futures kvartalskontrakter 
vil underliggende i produktet endres til den future 
kvartalskontrakt på 1 MW nordisk kraft på Nasdaq OMX 
Commodities som har kortest løpetid. Se vedlagt oppdatert 
Endelige Vilkår. Endringen trer i kraft fra og med 20. juni 
2017.

Les om ansvar og rettigheter.