Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 429937
Dato/tid 19.06.2017 11:55
Utsteder Verd Boligkreditt AS
UtstederID VEBK
Instrument
Marked ABM
Kategori ENDRINGER I RETTIGHETENE TIL AKSJER / VERDIPAPIRER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Mandat ny OMF Verd Boligkreditt
Tekst
Verd Boligkreditt AS har gitt mandat til DNB Markets 
og Norne Securities for mulig utstedelse av ny OmF med 
forfall mai 2022. Avhengig av markedsforholdene vil nytt lån 
følge.

Vedlagt er oppdatert presentasjon av Verd Boligkreditt AS

Kontaktpersoner:
Verd Boligkreditt AS: 
Egil Mokleiv - 952 65 976
Fredrik Skarsvåg - 988 57 275          

DNB Markets: Morten Fornes - 24169018
Norne Securities: Thomas Toppe Olsen - 55559135

Les om ansvar og rettigheter.