Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 429935
Dato/tid 19.06.2017 11:45
Utsteder Telenor ASA
UtstederID TEL
Instrument TEL
Marked OB
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Nye ansattrepresentanter i styret i Telenor ASA
Tekst
Bedriftsforsamlingen i Telenor valgte 19. juni 2017 Roger Rønning 
og Sabah Qayyum som nye ansattrepresentanter til styret i Telenor 
ASA. Disse vil erstatte Åse Selfjord og Brit Østby Fredriksen som 
trer ut av styret. Harald Stavn ble gjenvalgt som 
ansattrepresentant. 

Styret består etter dette av følgende representanter:
- Gunn Wærsted (Styreleder)
- Jacob Aqraou
- Sally Davis
- Jon Erik Reinhardsen
- Grethe Viksaas
- Jørgen Kildahl
- Roger Rønning (ansattrepresentant)
- Harald Stavn (ansattrepresentant)
- Sabah Qayyum (ansattrepresentant)

Les om ansvar og rettigheter.