Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 429933
Dato/tid 19.06.2017 11:44
Utsteder SpareBank 1 SR-Bank ASA
UtstederID SRBANK
Instrument
Marked OB,ABM
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel SRBANK - VURDERER UTSTEDELSE AV FONDSOBLIGASJON
Tekst
SpareBank 1 SR-Bank har mandatert Nordea Markets, SR-Bank Markets og Swedbank
Norge for en mulig utstedelse av en ny evigvarende fondsobligasjon med
innløsningsrett første gang etter 5 år. Lånets størrelse ventes å være i området
NOK 200 millioner.  Utstedelsen er godkjent av Finanstilsynet og av bankens
generalforsamling.

Kontaktperson SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf 909 50 088

Les om ansvar og rettigheter.