Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 429930
Dato/tid 19.06.2017 10:27
Utsteder Danske Bank A/S
UtstederID DDB
Instrument DDB01
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Danske Bank share buy-back programme: transactions in week 24
Tekst

Company announcement       Group Communications
Company announcement No. 34/2017 Holmens Kanal 2 ? 12
                 DK-1092 København K 
                 Tel. +45 45 14 56 95
                 19 June 2017    
                    

                    

     Danske Bank share buy-back programme: transactions in week 24On 2 February 2017, Danske Bank A/S announced a share buy-back programme. The
programme is being carried out under the European Commission?s Regulation No.
596/2014 of 16 April 2014 (the ?Market Abuse Regulation?). The share buy-back
for a total of DKK 10 billion, with a maximum of 90 million shares, will be
made in the period from 3 February 2017 to 2 February 2018, at the latest. The following transactions were made under the share buy-back programme in week
24:                          Number   VWAP  Gross value 
                        of shares  DKK     DKK   
                       ------------    --------------
Total, latest announcement           14,794,000     3,586,496,110
--------------------------------------------------------------------------------
12 June 2017                   168,000 250.07   42,011,760
                       --------------------       
13 June 2017                   164,000 250.91   41,149,240
                       --------------------       
14 June 2017                   162,000 251.95   40,815,900
                       --------------------       
15 June 2017                   170,000 248.18   42,190,600
                       --------------------       
16 June 2017                   165,000 247.65   40,862,250
                       --------------------       
Total accumulated over week 24          829,000      207,029,750
--------------------------------------------------------------------------------
Total accumulated during the share buyback   15,623,000     3,793,525,860
 programme                                   
--------------------------------------------------------------------------------With the transactions stated above, Danske Bank A/S holds a total of 17,941,571
own shares, excluding investments made on behalf of customers, or 1.92% of
Danske Bank A/S? share capital. We enclose share buy-back transactions data in detailed and aggregated form
provided in accordance with the Commissions delegated regulation (EU) 2016/1052
of 8 March 2016. 

                    

                 Danske BankContact: Kenni Leth, Group Press Officer, tel. +45 45 14 14 00

Les om ansvar og rettigheter.