Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 429928
Dato/tid 19.06.2017 10:20
Utsteder Beerenberg Holdco II AS
UtstederID BBERG
Instrument
Marked OB
Kategori NOTERING / OPPTAK AV VERDIPAPIRER
Korrigerte versjoner [Vis neste versjon] 
Informasjonspliktig Nei
Vedlegg
Tittel Oslo Børs - BBERG01 - Nytt lån til notering/New bond issue to be listed 20.06.2017
Tekst
Nytt lån til notering på Oslo Børs 20.06.2017 / New bond 
issue to be listed on Oslo Børs 20.06.2017
 
Lånets navn / Issue name: Beerenberg Holdco II AS 17/21 FRN 
C
Ticker: BBERG01
Instrument ID: 1303200
ISIN: NO0010786296
Segment: OBOC
Hjemstat / Home state: NO
Handelsvaluta / Trading currency: NOK
Lånebeløp / Issued amount: 850 mill, åpent lån / tap issue
Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 24.02.2017
Forfallsdato / Maturity date: 24.02.2021
Kupongrente / Coupon rate: 7,4 % p.a. (3M NIBOR + 6,5 %)
Sektorliste / Sector list: Industri og handel / Industry 
and commercial
Tilretteleggere / Managers:  Danske Bank A/S, Pareto 
Securities AS
Verdipapirregister / Central Securities Depository:  VPS
ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond
Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus 
available on: 
[http://www.oslobors.no] 
[http://www.beerenberg.com]

Les om ansvar og rettigheter.