Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 429927
Dato/tid 19.06.2017 09:54
Utsteder Østre Toten Kommune
UtstederID OTKO
Instrument
Marked OB
Kategori ENDRINGER I RETTIGHETENE TIL AKSJER / VERDIPAPIRER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Emisjon av sertifikat - Østre Toten kommune
Tekst
Østre Toten kommune har emittert et sertifikat på NOK 
114 mill. med forfall 19. juni 2018 (NO0010798192) til 
1,162%.

Bergen, 19. juni 2017

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Bergen Capital Management AS
Forvalter Hege Christoffersen
Tlf: +47 93613008
 

Les om ansvar og rettigheter.