Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 429673
Dato/tid 14.06.2017 16:33
Utsteder Bouvet ASA
UtstederID BOUVET
Instrument
Marked OB
Kategori MELDEPLIKTIG HANDEL FOR PRIMÆRINNSIDERE
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Melding
Tekst
Navn meldepliktig: Anders Volle
 
Bakgrunn for melding: Egen handel
 
Utsteder av finansielt instrument: Bouvet ASA
 
Beskrivelse av det finansielle instrumentet: BOUVET
 
Type transaksjon: Salg
 
Dato: 14.6.2017
 
Markedsplass for transaksjonen: Oslo Børs
 
Kurs: 162.00
 
Antall: 2107
 
Ny beholdning etter transaksjonen: 119 590

Les om ansvar og rettigheter.