Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 429565
Dato/tid 13.06.2017 16:49
Utsteder Opera Software ASA
UtstederID OPERA
Instrument
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Opera - Buyback
Tekst
On June 13, 2017, Opera Software ASA purchased 20,000 of its 
own shares according to its share buyback program. The 
shares were purchased at an average price of NOK 31.6309 per 
share. Following this transaction, Opera Software ASA owns 
4,440,000 of its own shares.

Les om ansvar og rettigheter.