Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 428097
Dato/tid 23.05.2017 17:48
Utsteder Bouvet ASA
UtstederID BOUVET
Instrument BOUVET
Marked OB
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Generalforsamlingsprotokoll
Tekst
Den 23. mai 2017 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Bouvet 
ASA.  Alle forslag ble vedtatt i henhold til innkallingen. 
Protokollen følger vedlagt.

Generalforsamlingen vedtok å utbetale et utbytte på NOK 7,00 per 
aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er aksjeeiere 
pr 23. mai 2017.  Aksjen vil bli notert eksklusive utbytte fra og 
med 24. mai 2017. Utbyttet vil bli utbetalt 2. juni 2017.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter 
verdipapirhandelloven § 5-12.

Les om ansvar og rettigheter.