Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 427805
Dato/tid 19.05.2017 12:27
Utsteder Bouvet ASA
UtstederID BOUVET
Instrument BOUVET
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Kjøp av egne aksjer
Tekst
Bouvet ASA har den 19.05.2017 kjøpt 40.000 egne aksjer til en 
gjennomsnittlig pris på 157,50 kroner per aksje.

Total beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 138.682 aksjer.  
Transaksjonen er gjennomført som et ledd i aksjekjøpsprogrammet 
for selskapets ansatte og er basert på fullmakt gitt av ordinær 
generalforsamling avholdt 12. mai 2016.

Les om ansvar og rettigheter.