Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 427768
Dato/tid 19.05.2017 07:00
Utsteder Bouvet ASA
UtstederID BOUVET
Instrument BOUVET
Marked OB
Kategori HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel GOD VEKST I BOUVET
Tekst
Oslo, 19. mai 2017: Bouvet hadde i første kvartal 2017 
driftsinntekter på 419,1 millioner kroner sammenlignet med 322,9 
millioner i første kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i 
perioden ble på 41,2 millioner kroner sammenlignet med 20,3 
millioner tilsvarende periode i fjor.

- Kvartalet ble det beste for Bouvet noensinne. Både omsetning og 
resultat var rekordhøyt, sier Sverre Hurum, administrerende 
direktør i Bouvet ASA.
  
Bouvet hadde i første kvartal i år driftskostnader inklusive 
avskrivninger på 377,9 millioner kroner sammenlignet med 302,6 
millioner kroner i første kvartal 2016. Dette tilsvarer en økning 
på 24,9 prosent.
 
EBIT-marginen i første kvartal endte på 9,8 prosent, opp fra 6,3 
prosent i første kvartal 2016.

Resultat etter skatt ble 31,5 millioner kroner i første kvartal 
sammenlignet med 14,5 millioner kroner i samme periode 2016. 
Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 3,04 kroner 
sammenlignet med 1,38 kroner i første kvartal 2016.
  
For ytterligere informasjon:
Sverre Hurum, Administrerende direktør i Bouvet ASA, Tlf. +47 913 
50 047
Erik Stubø, Økonomidirektør i Bouvet ASA, Tlf. +47 950 36 011

Om Bouvet ASA:
Bouvet er en skandinavisk konsulentvirksomhet som leverer tjenester 
innen informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og rådgivning. 
Bouvet har ved kvartalets slutt  1 131 ansatte spredt på 14 
kontorer i Norge og Sverige. 
Bouvet er notert på Oslo Børs under tickeren 'BOUVET'

Les om ansvar og rettigheter.