Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 426159
Dato/tid 02.05.2017 08:32
Utsteder Austevoll Seafood ASA
UtstederID AUSS
Instrument AUSS
Marked OB
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Innkalling til ordinær generalforsamling
Tekst
Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling i 
Austevoll Seafood ASA. 
Generalforsamlingen avholdes onsdag 24. mai 2017 kl.10.00 i 
selskapets lokaler på Storebø i Austevoll kommune.

Trykt utgave av innkalling vil også bli sendt per post.

Forutsatt at generalforsamlingen i Austevoll Seafood ASA 
vedtar styrets forslag om å utbetale utbytte på NOK 2,50 
per aksje, vil aksjene bli notert ex. utbytte fra og med 
fredag 26. mai 2017. Utbetalingsdato vil være 2. juni 2017.

Årsrapport 2016 ble offentliggjort ved børsmelding 28. 
april 2017 og er tilgjengelig på Austevoll Seafood ASA sin 
hjemmeside www.auss.no.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter 
verdipapirhandelloven §5-12.

Les om ansvar og rettigheter.