Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 426153
Dato/tid 02.05.2017 08:25
Utsteder Lerøy Seafood Group ASA
UtstederID LSG
Instrument
Marked OB
Kategori INNSIDEINFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Lerøy Seafood Group ASA : INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tekst
Vedlagt følger innkalling til Lerøy Seafood Group ASA sin ordinære
generalforsamling.  Generalforsamlingen avholdes tirsdag den 23. mai 2017
klokken 09.00 på selskapets kontor på Bontelabo 2, 5003 Bergen.

Innkallingen blir også sendt per post til alle aksjeeiere med kjent adresse.

Årsrapporten for 2016 ble offentliggjort ved børsmelding 27. april 2017 og er
tilgjengelig på Lerøy Seafood Group sin hjemmeside www.lsg.no.Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


 
    

Les om ansvar og rettigheter.