Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 425500
Dato/tid 25.04.2017 14:03
Utsteder Kolibri Kapital ASA
UtstederID KOLKAP-ME
Instrument KOLKAP-ME
Marked MM
Kategori ÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Korr* Kolibri Kapital ASA - Årsregnskap 2016
Tekst
Vedlagt oversendes årsregnskap, årsberetning og revisorserklæring for 2016. Regnskapet blir  
behandlet i Generalforsamlingen 11. mai 2017 i selskapets lokaler. 

Dersom vesentlige endringer blir vedtatt på Generalforsamlingen, vil korrigert versjon bli  
publisert.

Årsrapport for 2016 følger vedlagt og er tilgjengelig på selskapets hjemmeside 
http://kolibrikapital.no/om-oss/arsberetning/ og Innkalling vil bli distribuert til aksjonærene  
umiddelbart.

Kontakt:
Andrea Sundby
E-post: andrea.sundby@kolibrikapital.no
Tlf.: 46068719

Om Kolibri Kapital:
Kolibri Kapital ASA finansierer mikrofinansinstitusjoner, som gir lån til fattige mennesker uten 
tilgang til finansielle tjenester i lavinntektsland. Lånemulighetene bidrar til å løfte mennesker ut av 
fattigdom, og Kolibri medvirker dermed til å nå FNs mål om finansiell inkludering. Gjennom 
Merkur Market kan flere nordmenn bli mikroinvestorer i Kolibri og bidra til global  
fattigdomsbekjempelse. Kolibri får samtidig økt kapitaltilgang og en markedsplass for selskapets 
aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

* Årsrapport 2016 med bedre kvalitet på revisors beretning ble oppdatert og vedlagt.

Les om ansvar og rettigheter.