Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 425290
Dato/tid 21.04.2017 13:30
Utsteder AF Gruppen ASA
UtstederID AFG
Instrument AFG
Marked OB
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Notice of Annual General Meeting
Tekst
Enclosed is the notice of AF Gruppen ASA's Annual General Meeting on 
12 May 2017 at 13:00 CET.

The notice is also available on AF Gruppen's website, 
www.afgruppen.com

Les om ansvar og rettigheter.