Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 425289
Dato/tid 21.04.2017 13:30
Utsteder AF Gruppen ASA
UtstederID AFG
Instrument AFG
Marked OB
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Innkalling til ordinær generalforsamling
Tekst
Vedlagt er innkalling til ordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA 
den 12. mai 2017 kl. 13:00.

Innkallingen er også tilgjengelig på AF Gruppens hjemmesider, 
www.afgruppen.no

Les om ansvar og rettigheter.