Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 425288
Dato/tid 21.04.2017 13:30
Utsteder AF Gruppen ASA
UtstederID AFG
Instrument AFG
Marked OB
Kategori ÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Annual Report 2016
Tekst
AF Gruppen ASA (AFG) has published its Annual Report for 2016. 
Enclosed is a pdf version of the report in Norwegian. 
The English version will soon be available on AF Gruppen ASA's 
website, www.afgruppen.com/Investor-information

A printed copy of the Annual Report 2016 may be ordered by contacting 
the company (tel: +47 22 89 11 00 or e-mail: firmapost@afgruppen.no)

Les om ansvar og rettigheter.