Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 425287
Dato/tid 21.04.2017 13:30
Utsteder AF Gruppen ASA
UtstederID AFG
Instrument AFG
Marked OB
Kategori ÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Årsrapport 2016
Tekst
AF Gruppen ASA (AFG) har publisert årsrapporten for 2016. 
En pdf-versjon av rapporten er vedlagt. 
Årsrapporten er også tilgjengelig på AF Gruppens hjemmesider, 
www.afgruppen.no/investorinformasjon

AF Gruppens trykte årsrapport 2016 kan bestilles ved å kontakte 
selskapet på telefon 22 89 11 00 eller e-post firmapost@afgruppen.no

Les om ansvar og rettigheter.