Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 425286
Dato/tid 21.04.2017 13:24
Utsteder Landkreditt Finans AS
UtstederID LANDKF
Instrument
Marked ABM
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger
Vedlegg
Tittel Delårsrapport Q1-2017 Landkreditt Finans AS
Tekst
Vedlagt ligger Landkreditt Finans AS delårsrapport for Q1-
2017.

Les om ansvar og rettigheter.