Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 425283
Dato/tid 21.04.2017 13:06
Utsteder Lerøy Seafood Group ASA
UtstederID LSG
Instrument
Marked OB
Kategori ÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Lerøy Seafood Group ASA : STYREGODKJENNING AV ENDELIG ÅRSREGNSKAP 2016
TekstStyret i Lerøy Seafood Group ASA har den 21. april 2017 i styremøte godkjent
endelig årsregnskap for år 2016.

Endelig regnskap, herunder foreslått utbytte på NOK 13,0 per aksje (59.577.368
aksjer), totalt NOK 775 millioner, er i tråd med foreløpig rapport presentert
den 21. februar 2017, jf egen børsmelding.

Ordinær generalforsamling avholdes tirsdag den 23. mai 2017 i Bergen.
Innkalling, årsrapport og agenda med vedlegg vil bli distribuert via Oslo Børs
og www.lsg.no. Selve innkallingen vil også bli sendt i posten.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


 
    

Les om ansvar og rettigheter.