Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 425279
Dato/tid 21.04.2017 12:48
Utsteder Agder Energi AS
UtstederID AEN
Instrument
Marked OB
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Oslo Børs - Agder Energi AS - Mottatt søknad om notering av sertifikatlån
Tekst
Oslo Børs har mottatt søknad om børsnotering av 
ISIN NO0010791551.

Det følger av verdipapirhandelloven kapittel 5 at 
anvendelsesområde for informasjonsplikt gjelder for 
låntagere hvis obligasjoner er eller er søkt notert 
på børs. Informasjonsplikten etter reglene i 
verdipapirhandelloven vil fra og med i dag bli 
gjeldende for ovennevnte lån.

Les om ansvar og rettigheter.