Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 424868
Dato/tid 12.04.2017 13:16
Utsteder Opera Software ASA
UtstederID OPERA
Instrument
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Opera - Buyback
Tekst
On April 12, 2017, Opera Software ASA purchased 
6 207 of its own shares according to its share 
buyback program. The shares were purchased at an 
average price of NOK 39,9987 per share.
Following this transaction, Opera Software ASA owns 
3 469 274 of its own shares.

Les om ansvar og rettigheter.