Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 424590
Dato/tid 10.04.2017 16:32
Utsteder Opera Software ASA
UtstederID OPERA
Instrument
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Opera - Buyback
Tekst
On April 10, 2017, Opera Software ASA purchased 12 886 of 
its own shares according to its share buyback program. The 
shares were purchased at an average price of NOK 38,8723 per 
share. Following this transaction, Opera Software ASA owns 
3 444 232 of its own shares.

Les om ansvar og rettigheter.