Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 424511
Dato/tid 07.04.2017 16:30
Utsteder Opera Software ASA
UtstederID OPERA
Instrument
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Opera - Buyback
Tekst
On April 7, 2017, Opera Software ASA purchased 
40 365 of its own shares according to its share 
buyback program. The shares were purchased at an 
average price of NOK 38,5192 per share.
Following this transaction, Opera Software ASA owns 
3 431 346 of its own shares.

Les om ansvar og rettigheter.