Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 424369
Dato/tid 06.04.2017 16:30
Utsteder Opera Software ASA
UtstederID OPERA
Instrument
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Opera - Buyback
Tekst
«On April 6, 2017, Opera Software ASA purchased 
17 700 of its own shares according to its share 
buyback program. The shares were purchased at an 
average price of NOK 39,2301 per share.
Following this transaction, Opera Software ASA owns 
3 390 981 of its own shares.»

Les om ansvar og rettigheter.