Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 422825
Dato/tid 16.03.2017 16:38
Utsteder Opera Software ASA
UtstederID OPERA
Instrument
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Opera - Buyback
Tekst
«On March 16, 2017, Opera Software ASA purchased 
36 000 of its own shares according to its share 
buyback program. The shares were purchased at an 
average price of NOK 38,5857 per share.
Following this transaction, Opera Software ASA owns 
2 904 197 of its own shares.»

Les om ansvar og rettigheter.