Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 422602
Dato/tid 15.03.2017 11:20
Utsteder Aqua Bio Technology ASA
UtstederID ABT
Instrument
Marked OAX
Kategori ANNEN INFORMASJONSPLIKTIG REGULATORISK INFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Finansiell kalender
Tekst
Finansiell kalender for Aqua Bio Technology ASA

REGNSKAPSÅR 2016


19.04.2017 - Årsrapport


REGNSKAPSÅR 2017

16.08.2017 - Halvårsrapport

07.06.2017 - Ordinær generalforsamling
18.04.2018 - ÅrsrapportI samsvar med de endrede reglene om at det ikke skal stilles krav om kvartalsrapportering 
for aksjeutstedere notert på Oslo Axess, har Aqua Bio Technology ASA besluttet at 
selskapet fremover vil rapportere finansiell informasjon i form av halvårsrapport og 
årsrapport. Selskapet vil således heretter ikke offentliggjøre kvartalsvis finansiell 
informasjon.
På denne bakgrunn gjøres det endringer i selskapets finansielle kalender


Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Les om ansvar og rettigheter.