Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 422566
Dato/tid 14.03.2017 16:39
Utsteder Opera Software ASA
UtstederID OPERA
Instrument
Marked OB
Kategori UTSTEDERS MELDEPLIKT VED HANDEL I EGNE AKSJER
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Opera - Buyback
Tekst
On March 14, 2017, Opera Software ASA purchased 14 372 of 
its own shares according to its share buyback program. The 
shares were purchased at an average price of NOK 38,2775  
per share. Following this transaction, Opera Software ASA 
owns 2 849 627 of its own shares.

Les om ansvar og rettigheter.