Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 422274
Dato/tid 10.03.2017 13:39
Utsteder Jæren Sparebank
UtstederID JAEREN
Instrument
Marked OB,ABM
Kategori INNSIDEINFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Innkalling til forstanderskapsmøte 30.03.2017
Tekst
Jæren Sparebank innkaller til møte i forstanderskapet 
torsdag 30.03.2017 kl. 18.00 i 3. etasje i bankens lokaler 
på Bryne.

Saksliste og saksdokumenter til møtet følger vedlagt.

[http://www.newsweb.no]

Les om ansvar og rettigheter.