Du er på: newsweb.no
newsweb.no
Utsteder
Utst.ID
Instrument
Kategori
Fra dato
Til dato
Velg marked
Vis kun aktive utstedere Info...
  Nullstill...
MeldingsID: 420870
Dato/tid 23.02.2017 04:15
Utsteder Telenor ASA
UtstederID TEL
Instrument TEL
Marked OB
Kategori INNSIDEINFORMASJON
Informasjonspliktig   Informasjonspliktige opplysninger   Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Bharti Airtel overtar Telenors indiske virksomhet
Tekst
(Fornebu, Norge - 23. februar 2017) - Telenor ASA har 23. februar 
2017 inngått en avtale med Bharti Airtel Limited (Airtel) om at 
Airtel tar over Telenor India. 

Airtel er Indias største mobiloperatør med over 269 millioner 
abonnenter og en markedsandel på over 33 prosent, målt i omsetning. 
Airtel tar over Telenor Indias mobilfrekvenser, lisenser og 
virksomhet, inkludert ansatte og kundebasen på 44 millioner 
abonnenter. Telenor India vil fortsette sin virksomhet som normalt 
inntil transaksjonen er gjennomført. 

«Dagens avtale er til det beste for våre kunder, ansatte og for 
Telenor-konsernet. Å finne en langsiktig løsning for vår indiske 
virksomhet har vært viktig for oss og vi er fornøyd med avtalen med 
Airtel. Avgjørelsen om å gå ut av det indiske markedet har ikke 
vært lett, men vår vurdering er at de betydelige investeringene som 
hadde vært nødvendige for å sikre Telenor Indias fremtidige 
virksomhet ikke ville gitt en akseptabel avkastning», sier 
konsernsjef Sigve Brekke i Telenor. 

«Avtalen med Telenor viser vår vilje til å lede an i Indias 
digitale revolusjon. Det gjør vi gjennom å tilby verdensledende og 
rimelig telekomtjenester via en robust frekvensportefølje i ulike 
bånd. Ved gjennomføring av transaksjonen vil vi sørge for en så 
sømløs integrasjon av både kunder og nettverk som mulig, og 
ytterligere styrke vår markedsposisjon betydelig i flere sentrale 
telekomsirkler. Telenors kunder vil kunne benytte seg av Indias 
største og raskeste mobilnettverk, og en rekke av Airtels ledende 
produkter og tjenester», sier Gopal Vittal, administrerende 
direktør for India og Sør-Asia i Bharti Airtel.
 
Transaksjonen vil ikke føre til nedskrivninger hos Telenor. Per 
fjerde kvartal 2016 var gjenstående verdi av materielle og 
immaterielle eiendeler i Telenor India 0,3 milliarder kroner.

I henhold til avtalen vil Airtel og Telenor India fusjonere, og 
Airtel vil ta over Telenor India så snart alle nødvendige 
godkjennelser foreligger. Avtalen innebærer at Airtel vil ta over 
fremtidige frekvensavbetalinger og andre operasjonelle kontrakter, 
inkludert kontrakter for tårnleie. 

Transaksjonen er avhengig av regulatorisk godkjennelse, inkludert 
godkjennelse fra det indiske telekomdepartementet (DoT) og indiske 
konkurransemyndigheter. Telenor vil beholde eksponeringen mot krav 
fra DoT, relatert til perioden Telenor har eid virksomheten.

Transaksjonen forventes å bli gjennomført innen 12 måneder. I 
Telenor-konsernets finansielle rapportering vil Telenor India fra 
og med første kvartal 2017 bli behandlet som holdt for salg og 
avviklet virksomhet. 

Telenor kunngjorde planene om å gå inn i det indiske markedet i 
2008. I 2016 var Telenor Indias omsetning 6,0 milliarder kroner og 
selskapets operasjonelle kontantstrøm var -0,4 milliarder kroner. 
Telenor har virksomhet i seks telekomsirkler i India (Andhra 
Pradesh, Bihar & Jharkhand, Gujarat, Maharashtra, UP East og UP 
West) og eier i tillegg frekvenser i Assam.

Investorkontakt
Helge Øien, mobil: (+47) 9131 9242, helge.oien@telenor.com
Marianne Moe, mobil: (+47) 9161 7631, marianne.moe@telenor.com

Pressekontakt
Meera Bhatia, mobil: (+47) 4684 4959, meera.bhatia@telenor.com
Glenn Mandelid, mobil: (+47) 9266 1300, glenn.mandelid@telenor.com

Les om ansvar og rettigheter.